Home

Bfkh haditechnikai osztály

Haditechnikai Osztály: Osztályvezető: dr. Borza László: Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. E-mail [[[QtWlEfrbFYEYquMdK3FrWYXJtc3RyYWRlQGJma2guZ292Lmh1]] KERESKEDELMI, HADITECHNIKAI, EXPORTELLEN ŐRZÉSI ÉS NEMESFÉMHITELESÍTÉSI FŐOSZTÁLY EXPORTELLEN ŐRZÉSI OSZTÁLY, HADITECHNIKAI OSZTÁLY Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu , exportcontrol@bfkh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 59 Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály Anyagvizsgálati Terület Vizsgálólaboratórium (NAH-1-1049/2018) Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. Tel: +36-1-313-0020 Fax: +36-1-210-2171 Email: pleli-mosolygo.tunde@bfkh.gov.h Titkársági és Koordinációs Osztály: Osztályvezető: dr. Baksa Zoltán: Postacím: 1475 Budapest, Pf. 292. Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztály tájékoztatás adott ki a haditechnikai termékek Egyesült Királyság (UK) és Magyarország közti szállítása esetén felmerülő jövőbeni engedélykötelezettségek kapcsán a Hatóságtól, 2017-ben a BFKH Haditechnikai Osztályáról további három (így az érdemi ügyintéző az Osztály vezetőjével együtt 6 fő). A munkaerőgondok nagyban rányomták bélyegüket a 2017-es működésre; ezt jól mutatja a jelentésnek a szokásosnál lényegesen későbbi elkészülte is

Hatósági Osztály Családtámogatási Osztály 3. Kormányablak Osztály Gyámügyi Osztály Műszaki Biztonsági Osztály Villamosenergia BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA 2017. 01. 01. Hivatali főosztályok Közlekedési Főosztály; Metrológiaiés Műszaki Felügyeleti Főosztály; Kereskedelmi, Haditechnikai BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztálya öt osztályt foglalmagába: • MűszakiFelügyeletiOsztály,ov:PethőSándor • PiacfelügyeletiOsztály,ov:KapitányMária • MechanikaiMérésekOsztály,ov:KálócziLászló főosztályvezetőhelyettes • Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály, ov: SzűcsLászl Ha a korlátozások hatálya alá tartozó termékek kivitelének vagy újrakivitelének ellenőrzésekor kérdés merül fel az engedélykötelezettségről, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya a következő elérhetőségeken ad felvilágosítást

A szankciók tartalmuk szerint a következő típusú intézkedéseket foglalják magukban: § kereskedelmi korlátozások - általános vagy specifikus jellegűek, amelyek közül gyakorisága miatt kiemelendő: o fegyverembargó - haditechnikai eszközök, illetve technológiák exportjának, tranzitjának, importjának tilalma; a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának tilalma. Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály. A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap. A fellebbezési illeték mértéke Békési Tamás Idegenforgalmi és Közraktározásfelügyeleti Osztály Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala Bellér Rika VII. Kerületi Hivatala - Hatósági Osztály Bélteky Attila BFKH Nyugdíjbiztosítási Fősztály Nyugdíjmegállapítási Osztály 1 A kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához - postai úton (1535 Budapest, Pf.: 919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Telefon központ: (1) 4585 - 800. Telefax: (1) 4585 - 814. E-mail: khenf@bfkh.gov.hu. A Haditechnikai Osztály munkatársainak elérhetőségei: dr. Borza László osztályvezet 3TE1301038 számon kiadott haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedélyt, amelyeket kérek postafordultával a BFKH Haditechnikai Osztályára (1535 Bp. Pf.: 919/1 .) visszajuttatni. Az engedélyest a Htkr. 28. és 29. §-a szerint a jelen határozat alapján folytatott haditechnikai

Felügyeleti szerv: MKEH helyett BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 91 BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály. A döntés közlésétől számított 30 nap. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint

A módosított 111/2005/EK tan. rend. mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal az EU-n kívüli országokkal kiviteli, behozatali vagy közvetítő tevékenységet végzőknek ezen tevékenységeket - a kivitel, behozatalivagy közvetítő tevékenységet - a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) be kell jelenteniük Az engedélykérelmeket formanyomtatványon a BFKH Haditechnikai Osztályának 1124 Budapest Németvölgyi út 37-39 vagy 1534 Budapest BKKP Pf. Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya végzi Ipari robbanóanyagoknak az EU-n és EGT-n kívüli országok viszonylatában kiviteli, behozatali - vámhatárt átlépő, harmadik országok viszonylatában történő - szállítására Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály engedélye szükséges az egyes áruk, szolgáltatások. _határon_atnyulo_utazásszerv - BFKH - gov.hu. COUPON (52 years ago) A BFKH a következő honlapon (www.mkeh.gov.hu) folyamatosan közzéteszi a határon átnyúló tevékenységet folytató bejegyzett szolgáltatók nyilvános adatait.IV. A kérelem benyújtásának módja. Tájékoztató, bejelentőűrlap a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37.39.) szerezhető be, a.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya állást hirdet exportellenőrzési szakreferens.. A kiviteli engedélyt az oltóanyagot gyártó tagállam illetékes hatósága adja ki írásban vagy elektronikusan. Magyarországon a kijelölt engedélyező hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenórzési és Nemesfémhitelesítési Fóosztály Haditechnikai Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1534 Bp., Pf.: 919 -Telefon: +36 (1) 4585599 - Fax. +36 (1) 4585-58 Az engedélyezést érintő kérdésekről bővebb felvilágosítást a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya adhat. Elérhetőségek: Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Telefon: 06 1 458 5519; E-mail-cím: [email protected

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és

  1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2021. július 2-án közzétette honlapján az egyes oltóanyagok kiviteli korlátozásának meghosszabbításáról szóló 7016/2021. felhívást. hirdetés. A 2021. július 1-jén hatályba lépett 2021/1071 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet [az egyes termékek esetében exportengedély.
  2. Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály. Budapest, Németvölgyi út 37-39. Tel: 061-4585-800. fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu.

Engedélyező hatóságok - Tranzit Engedélyeztetés - Magyarorszá

Video: mkeh.gov.hu Coupon

BFKH Kereskedelmi, Hadi, Nemesfém valamint Metrológia