Home

Tanulási stílus kérdőív gyerekeknek

Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt a számot karikázd be! 1 = azt jelenti, hogy nem jellemző rád 2 = azt jelenti, hogy inkább nem jellemző rád, mint ige Motivációs kérdőív gyerekeknek Kolb-fél tanulási kérdőív : A teszt egy kérdésből álló teszt, a tanulási stílus meghatározására, melynek ismerete fontos lépése lehet önismereti munkádnak. Tudatosíthatod a tanulás, munkavégzés során az információk szerzésének és feldolgozásának magadra jellemző módját..

A tanulási stílus az egyénre jellemző tanulási sajátosságok összessége. A kérdőív alapján megállapítható, melyik a legjellemzőbb az esetetekben. Ez a kérdőív nem online, mentsd le, nyomtasd ki és töltsétek ki a gyerekkel. A kiértékelés a teszt végén megtalálható Tanulási stílus kérdőív_felnőtt. You have completed 0% of this survey. 0%. 100%. * Van valamilyen tanulási nehézsége? (Ha igen, kérjük, a megjegyzésbe írja be annak jellegét) Kilépés és kérdőív ürítése Biztosan törölni akarja a válaszait

Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2 .sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt a számot karikázd be! 1 = azt jelenti, hogy nem jellemző rá gyerekek tanulási stílusfelmérése. Egy egyszerű felmérés segít a gyerekeknek, a szülőknek és a tanároknak, hogy értékeljék az egyes gyerekek elsődleges tanulási stílusát. A gyerekek négy egyszerű kérdés közül választhatnak a négy válasz közül, hogy meghatározzák, melyik tanulási stílus jellemzi legjobban a. Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt a számot karikázd be

4. Tanulási stílus - 2.sz. kérdőív 22 BESZÉDMŰVELÉS 27 1. Légzéstechnika 27 2. Hangképzés 28 3. Kiejtés 28 4. Beszédtechnikai és artikulációs gyakorlatok 29 5. Az alaplevegő gyakorlása 31 6. Artikulációs gyakorlatok 32 7. Perifériás látás fejlesztése 37 8. Betűpótlás 38 9. Helyesejtési gyakorlatok 39 TANULÁSI. Tanulási stílus: az önálló tanulásod során előnyben részesített külső és belső tanulási feltételek Tanulási stratégia: a tanulási tevékenységre vonatkozó tervek összessége Tanulási módszerek: azok a tanuláshoz alkalmazott technikák, tényleges tanulási tevékenységek, gyakorlatok, melyekből végső soro

Tanulási stílus kérdőív77. mintegy mintaként saját anyagunkhoz. A tanmenetek a mellékletben találhatóak, ahogy a tanulói kérdőívek is a tanulási módokra, valamint a tanulási motivációkra vonatkozóan. MELLÉKLETEK. értékeljük a gyerekek ilyen irányú szokásait Megállapításokat fogalmazunk:- max. 45 percet. A tanulási stílus felmérése 13 3. Fejlesztések 13 3.1. A problémamegoldás 13 3.2. Szövegértés 14 kérdőív, a tanulási stílusokat felmérő kérdőív, valamint a Wechsler-féle intelligenciateszt gyermek változatának néhány gyakorlata). A fejlesztést a következ Pályaválasztási kérdőív Intelligencia vizsgálat - Raven, Eysenck Tanulási stílus kérdőív Tanulási attitűd kérdőív Figyelemvizsgálat - Pieron Szem-kéz koord.g sík és térbeli gondolkodás -McQuerrie Super Munkaérték Kérdőív MÉK ((g )Bognár

Motivációs eszközök: Motivációs kérdőív gyerekekne

 1. Németh Lilla: Az új Tanulási stílus kérdőív skálái, használati javaslatok és kutatási eredmények BernáthL-NKollárK-NémethL. Tanulási stlíus TaskóT KATT. 2015. március Szimethné Galaczi Judit: Szülői értekezleten - óvodapszichológusi tapasztalatok szülőkkel való csoportos munkáról Szülői értekezlete
 2. dhárom típus esetében, majd oszloponként (típusonként) összegezzék a pontértékeket. Második lépésben adják össze az így kapott három összeget, majd számoljanak százalékértékeket az egyes típusok vonatkozásaiban
 3. Ez a Coopersmith által kidolgozott kérdőíves vizsgálat az általános és középiskolás tanulók önértékelésének megállapítására szolgál.. A kérdőív öt alskálát tartalmaz. Ebből négy az önértékelés egyes összetevőit tartalmazza, az ötödik pedig ellenőrző jellegű (hazugság skála), a társadalmi elvárásokhoz való igazodást méri
 4. Ennek egyik eszköze lehet a diákok tanulási stílusának felmérése, mely által átfogó képet kaphat az osztályfőnök az osztályában járó tanulók típusairól. Többféle csoportosítás létezik a tanulói stílusok terén, amelyek közül az egyik leggyakrabban használt csoportosítás a 1920-as években pszichológusok által kidolgozott VAK modell[1], amely az alábbi három.
 5. és hatékony tanulási technikák kialakítása a tanítási-tanulási folyamatban. Sajnos, a gyakorlat azt mutatja, hogy az iskola ezen követelményeknek csak részben tud eleget tenni: sok gyerek van, akinek egyáltalán nincs kialakult egyéni tanulási módszere, s alig van, aki hatékony tanulási technikákkal rendelkezik
 6. A kérdőív alapján megállapítható, melyik a legjellemzőbb az esetetekben Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem. 5 4 3 2 1 26
 7. A legkönnyebb módon a gyermek tanulási stílusára egy megfelelő kérdőív kitöltésével vagy önmaga tanulási módszereinek a megfigyelésével világíthat rá (Balogh 2000). A tanulási stílusok aszerint, hogy hogyan fejeződnek ki, három nagy kategóriába sorolhatók: társas környezet, az egyén reagálása, illetve az.

A tanulási stílus 4. Tanulási stílus kérdőív 5. A tanulási stílus kérdőív kiértékelése 8. Tanácsok az egyes típusoknak a tanulási folyamat hatékonyabbá tételére 9. Vizuális típus 9. Auditív típus 9. Kinesztetikus típus 10. A mozgás öröme 10. Könnyebb tanulás 12. Tanuláskönnyítő gyakorlatok 13 [tanulási stílus kérdőív; diasor a tanulásmódszertan alapjaihoz] Nemcsak osztályozással értékelhetünk! Az eltelt két és fél hónapban rengeteg dolog történt, ami úgy vált részévé az iskolai történetnek, hogy ahhoz egyáltalán nem tartozik a - meglehetősen érzéketlen - ötfokú skálán megjeleníthető fokozat A tanulási stílus vizsgálatára az LCPC-kérdőív (Learning Channel Preference Checklist. O'BRIEN 1990) magyar nyelvű változatát használtuk (1. melléklet 1). A tanulási stratégiák vizsgálata során a SILL-kérdőív (Strategy Inventory for Language Learning. OXFORD 1986-1990) magyar nyelvű változatával dolgoztunk (2.

történt, amelynek keretében a Kolb-féle tanulási stílus kérdőív ² Peter Huney és Alan Mumford által egyszerűsített változata ², illetve a Richard Bartle-féle játékos típus teszt került felhasználásra. A kérdőív célja az volt, hogy a kapott válaszok segítségével felmérjük Eszköz: kérdőív a tanulási stílusról (3. sz. melléklet) 3. óra 20-22 perc A Tanulási stílus című kérdőív eredményeinek értékelése Módszer, munkaforma: tanári irányítás mellett egyéni értékelés, csoportos értelmezés Eszköz: A tanulási stílus kérdőív elemzése című útmutató 15-20 per 8. projektegység: Tanulási stílus kérdőív 1 5 perc Feladat ismertetése, instrukciók megadása Frontális munka Feladatmegoldás utasítás alapján 2 25 perc Kérdőív kitöltése Egyéni munka Önismeret aktuális szintjét mutatja a kitöltés. Önmegfigyelési képesség, igény fejlesztése 3 15 perc Kérdőív értékelése. Tanulási stílus és stratégia Tanulási stratégia fogalma: tanulásra vonatkozó tervek, elhatározások rendszere, amelyekre jellemző a célorientáltság, egy szisztematikus elrendeződése az elsajátítandó tananyagnak

A tanulási stílus és a memória szerepe a szövegértési kompetenciákban. Napjainkban a szövegértés problematikája nem csak a pedagógusokat érinti, hanem a nyelvészeket is, akik kutatásaikban egyre többet foglalkoznak a szövegértéssel, annak szakaszaival, az egyes feldolgozási szintek zavaraival, illetve más mentális. A gyermek cselekvőként, közreműködőként él meg élethelyzeteket, fedezi fel és formálja saját külső és belső világát, környezetét, kialakulnak és fejlődnek a tanulási folyamatban és a mindennapi életben alkalmazható képességei, kompetenciái. Tanulási stílus kérdőív - tapasztalatok megbeszélése. Zárás.

[PDF] Tanulási stílus kérdőí

Tanulási stílus kérdőív 103. Családtipológiai kérdőív 106. Szociometriai kérdőív 108. Közösség Iránti Beállítódás kérdőív 110. Tulajdonságlista 113. Magatartászavarok gyakorisága és jellemzői kérdőív 115 BEVEZETÉS A gyerekek helye az osztály tekintélyi struktúrájában mérőeszközöket alkalmaz (pl. kérdőív, megfigyelési, dokumentumelemzési szempontrendszer, interjúvázlat, stb.)? a szülői fizikai büntetés és a gyermek agresszív viselkedése között. Tanulási stílus Miért van az, hogy manapság egyre több tanulási zavarral küzdő gyerekkel találkozni az iskolapadban? Egyre több a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás címkével ellátott nebuló. És ezek a címkék bizony hosszútávon kihatnak a gyerek iskolai teljesítményére, a más vagyok, velem valami baj van érzete, pedig az önértékelésére Tanulási stílus kérdőív A kérdőív segítségével mindenki megvizsgálhatja, a fentiek közül melyik stílusból önmaga mennyit merít. Természetesen több mint valószínű, hogy valamilyen szinten mindegyik stílusban érintettek vagyunk A Tanulási stratégia és tanulási stílus című fejezethez . Tanulási stílus kérdőív II. Kérdésenként húzza alá az a vagy a b választ! Minden esetben csak egy választ jelöljön meg. Ha mind a kettő illik Önre, válassza azt, amelyik gyakrabban fordul elő! 1. Jobban megértek valamit, ha. a) kipróbálom

Tanulási stílus kérdőív_felnőt

 1. Tanulási stílus A fentebb tárgyalt meghatározókon kívül nagyon fontos a tanulás során, hogy milyen tanulási stílussal rendelkezünk. Ahhoz, hogy megtudja, hogy az alábbi ábra kategóriái közül Ön milyen tanulási stílussal rendelkezik, kattintson az 1. ábra alatt található TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV linkre, és töltse ki.
 2. él rövidebb idő alatt többet és jobban tanuljanak. A leggyakoribb tanulási stílusok: Hallási stílus
 3. t kérdező vagy értékelő szerepben a saját élmény megtapsztalás

Tanulási stílus tesztek gyerekeknek - Női Élet - 202

 1. hallgató töltötte ki. A faktorok között szerepel a mozgásos és a társas tanulási stílus is. A kérdőív megkülönbözteti továbbá az auditív, a vizuális, a csendhez kötött (tanulás körülményeinek zavartalansága), az értelmes (jegyzetkészítés, fontos fogalmak kiemelése) és az intuitív tanulási stílust
 2. Az iskolához való viszony felmérésén túl egy online kérdőív segítségével az egyes tanulók elvégezték a saját tanulási stíluselemzésüket. (Nálunk jó néhány tanár saját magára nézve is megtette ezt, hiszen nyilvánvaló az összefüggés a tanulási és a tanítási stílus között.
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. 2 TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV Gondold végig az 1. sorban lévő négy állítást, és írj a rád leginkább jellemzőhöz 4 pontot, a kevéssé jellemző mellé 3, a még kevésbé jellemző mellé 2, a legkevésbé jellemző mellé 1 pontot. Tedd meg ugyanezt a többi sorban is! 1. Szeretem, amikor megoldandó problémával találkozom

2020.04.29. - Explore Raffayné Ari's board Tanulási stílus on Pinterest. See more ideas about tanulási stílus, tanulás, tanítás gyerekek, és így nem derült ki, mi az, amiért nem tudnak egyesek intelligenciájuknak meg-felelő szinten teljesíteni. Ma már rendelkezésünkre állnak olyan kérdőívek, amelyek a marad-ványtünetek alapján jelzik a specifikus tanulási zavart felnőttkorban is (www.diszlexia.hu) TANULÁSI MOTIVÁCIÓK 16 1. A tanulás és a motiváció kapcsolata 16 2. Tanulási motiváció - 1. sz. kérdőív 17-AZ ÖNÁLLÓ TANULÁS TERVEZÉSE 19 1. Az otthoni tanulás tervezésének szintjei 19 2. Javaslatok az otthoni tanuláshoz 21 3. A tanulás, mint a tudáshoz vezető általános út 22 4. Tanulási stílus - 2.sz

Fontos megismerni és megérteni a gyermek tanulási stílus, amely utal a mód, ahogyan ő tanul a legjobban . Kognitív készségek alapvető eszközei használt tanulni , és elérni; ezek a mögöttes mentális képességek szükségesek nyelvtudás olvasás, írás és számtan A kliens (gyermek és környezetének) megismerési lehetőségei.. 13 5. A megfigyelés, mint a megismerés leggyakrabban alkalmazott Tanulási stílus, mint a fejlődés és az alkalmazkodás mozgatója..... 17 8. Egyéni különbségek jelentősége a szakmai tevékenység Motivációs kérdőív kitöltése és megbe- szélése.

A tanulmány röviden áttekinti a viselkedészavarok fogalomrendszerét, és ismerteti a zavarokat kiváltó okok lehetséges típusait. Ezt követően a szerző bemutat egy tíz iskolára kiterjedő vizsgálatot, amelynek a fő célja az volt, hogy képet alkosson a viselkedészavart mutató alsó tagozatos tanulók arányairól és a zavarok leggyakrabban tapasztalható tüneteiről A gyermek motiváltságának szülői percepciója sem feltétlenül egyezik meg a gyermek éppen aktuális motiváltságával, illetve azzal, ahogy a gyermek érzékeli saját motiváltságát, vagy ahogyan ugyanabban az időben a pedagógusa látja. Ugyanakkor Taskó Tünde Anna (2015): Tanulási készségek és az alulteljesítés mérése - A KATT kérdőív. ELTE PPK Iskolapszichológia Füzetek 36. sz., Budapest, Eötvös Kiad Impulzív tanulási stílus Mechanikus tanulási stílus. HATÉKONY TANULÁS Az agy működése Tanulás külső és Életmód-kérdőív tapasztalatai alvás reggeli szorongás. ALUDNI KELL!!! AGYUNK ALVÁS ALATT reggelit fogyasztó gyerekek iskolai teljesítmény tanulási önszabályozás, pályaorientáció, problémamegoldási stílus, vezetési stílus, stb.) alkalmazták, számos további kérdőív alapjául szolgált, például a Honey - Mumford- és a McCarthy-féle elmélet

Tanulási stílus Tanulók és tanulócsoportok megismerése

2. a gyermek intrapszichés szintje, 3. a gyermek interperszonális kapcsolatai, 4. a gyermek helye a családjában, rokonsági rendszerében, kapcsolatai más informális közösségekkel, 5. a gyermek lakóhelyi környezete, 6. a gyermek kultúrája (kulturális antropológiai értelemben) mint identitása - az egyes gyermek és gyermekcsoportok pedagógiai megismerésében, jellemzésében, - nevelési helyzetek és folyamatok sokoldalú észlelésében és elemzésében, - a megfigyelési adatok rögzítésében

bennük a legkülönbözőbb korú egyének (gyerekek, felnőttek), a társadalom különféle rétegei, csoportjai, hatnak rájuk a gazdasági, a társadalmi, kulturális viszonyok, a jogi és a politikai környezet változásai. Emellett nem lehet arról sem megfeledkezni, hogy az iskolák egybe Az egyik leggyakrabban használt felnőtt kötődési kérdőív a Kötődési Stílus Kérdőív, ami Feeney, Noller és Hanrahan nevéhez fűződik (ennek magyarra validált változata Hámori Eszternek és munkatársainak köszönhető). Előnye, hogy kitöltése nem igényel partneri, intim kapcsolatban való jártasságot

Bázis rendezvények letölthető anyagai Országos

Tanulási stílus kérdőív értékelése ŠkolAR - ARsul

Korábban írtunk arról, hogy mekkora kamu a jobb vagy bal agyféltekei dominancia, vagy az, hogy agyi kapacitásunknak csak tíz százalékát használjuk, de lehetőleg azt se hidd el, hogy zsugorodni kezd az agyad, ha napi 6-8 pohárnál kevesebb vizet iszol!. A tanulási stílus az az elképzelés, hogy sokkal hatékonyabban tanulunk, ha az instrukció vagy feladat, amit kapunk, az. Vizsgálat Ahhoz, hogy a problémát kellően felismerjük, különböző problémaorientált vizsgálatokat kell elvégezni. Az első interjú, az anamnézis, valamint a kliens életkora alapján tervezem meg a diagnosztikus fázis menetét, azaz azt, hogy milyen eszközök, tesztek használatához folyamodom: Anamnézis felvétele Első interjú Pszichológiai vizsgálat (teljesítmény. Tanulási stílus és használt elektronikus eszközök az információs társadalomban. A kérdőív elemzése során érdemes megvizsgálni a kapott adatokat tanulási motiváció, tanulási stílus megismerésére terjedt ki. A teszt a következő A kérdőív a következő eredményt hozta: Továbbtanulás, érvényesülés (3,4) bizonyítványt szereznek a gyerekek, otthon általában jutalmat kapnak érte. Az is kiderült, hogy a szülők elvárásának is meg akarnak felelni, tehát.

Önértékelés Tanulók és tanulócsoportok megismerése

 1. t Orsi dec 19, 2010 Kategória: Önéletrajz | 2 hozzászólás. A szakmai eszközök alapos és széleskörű ismeretére törekszem, hogy
 2. A tehetséges gyereknek remek képességei vannak, rengeteget tud, és általában valamilyen rendkívüli érzékenységgel születik. Ez konfliktusokat okoz, mivel a zsenialitással megáldott gyerek gyakran szórakozott vagy túlmozgásos, akkor is beszél, amikor nem kellene, és főként olyat mond, amit akkor és ott nagyon nem kellene
 3. A vizsgálat során elsőként a madárfészek rajzteszt, majd az Eysenck-féle gyermek személyiség-kérdőív (HJEPQ), a Kötődési Stílus Kérdőíve (ASQ), A Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI) és egy szociokulturáli A hátrányos helyzet, hátrányos helyzetű csoportok A TÁRKI által végzett társadalmi rétegződésvizsgálat.
 4. dent biztosítanak a tanulóknak. Például ECDL vizsgára való felkészülés, középfokú nyelvvizsgára való felkészítés, jogosítvány megszerzése vala

Hogyan mérjük a tanulási stílust a gyakorlatban? - Modern

Tanulási stílusok A hatékony tanulási technikák kidolgozásához figyelembe kell venni azt is, hogy milyen stílus felel meg leginkább a tanulónak az önálló tanulásban. A tanulási stílusban az érzékleti modalitások, a társas környezet valamint az egyén reagálás-típusa fejeződnek ki. E szempontok alapján Tanulási stílus kérdőív. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt a számot karikázd be! 1 = azt jelenti, hogy nem jellemző rád; 2 = azt jelenti, hogy inkább nem jellemző rád, mint igen

Online tanulás kérdőív, online kérdőív készítés

2019.12.27. - Explore Andrea Sárközi's board Tanulási stílusok on Pinterest. See more ideas about tanulás, tanulási stílus, tanítás gyermek belátására és alkotóképességére bízza a kérdőív megoldását. Mivel a vizuális kérdőív csak látszólag anonim, az osztálynaplóból visszaellenőrizhetők a szociális háttérre vonatkozó adatok, valamint az is, hogy a gyermek speciális nevelési igényű-e. A vizuális kérdőív 2020.04.29. - Explore Raffayné Ari's board Tanulási stílus on Pinterest. See more ideas about tanulási stílus, tanulás, oktatás Tanulási Stílus Készítette: Fergéné Mészáros Éva Törökné Beke Id Tanulási stílus kérdőív. Összesítés: A tesztek milyen tanulási stílust ajánlanak, amit majd kipróbálunk a gyakorlatban. Szöveg-feldolgozási módszerek főleg vizuálisoknak. Eszköz: Kérdőívek Cím: A tanulás körülményei Nevelési cél: A minél hatékonyabb tanulás elérése

A tanulási stílus és a memória szerepe a szövegértési

Preferencia Kérdőív,Rotter Kontrollhely kérdőív, Stressz-Megküzdés Kérdőív, STAI, motivációt TEHETSÉGES GYEREKEK 6 PROFILJA forrás:Betts,G. -Neihart,M. (1988) -tanulási stílus -Gardner, többtényezős intelligencia szerinti feladatok, -tanulmányú gyerekek nevelésében tatható kérdőív is rendelkezésre áll. Az eszköz segítséget is nyújt: az egyes részté-mákat értelmezi, háttérmagyarázatot ad. szokott tanítási-tanulási stílus nem al-kalmazható a most felnövekvő ifjúság körében. Az információs és kommuniká Az utóbbi években a tanulási zavart mutató gyermekek egyre növekvő száma miatt e terület jelentős figyelmet kapott. Az iskolába lépéssel kezdődnek meg a teljesítményproblémák, amikor a gyermek nem tud eleget tenni az iskolai követelményeknek, a szülői elvárásoknak. Erősen frusztrálódik, látván, tapasztalván

Lezáró újrakezdés - Földes Petra módszertani ajánlása - CK

A szülők, mint a gondolat, hogy a gyermek részesülhet oktatásban jellemző a személyes tanulási stílusát. A szülők a gyermekek nem tanulnak jól előfordulhat, hogy legalább némileg vigasztaló, hogy a gyermek tanulási problémák oka lehet a nem megfelelő utasítást, hanem egy sajátos probléma a gyermek számára - tanulási képesség a tanulási eljárások esajátításának képessége - átfogó VF kérdőív (5-18 év, 9 alskála, 100 tétel) - Gyermekkori VF leltár/CHEXI (4-12 év, 24 állítás, 5fokozatú skála) - tanulási stílus megismerése - feladat értékelése - optimális nehézségű cél felállítása zők, a tanulást befolyásoló belső tényezők, a tanulási motiváció 7. lecke: A tanulási stílus fogalma, típusai, megismerésének fontossá-ga a tanítás és tanulás folyamatán keresztül, az elemi és összetett tanu-lási technikák fejlesztésének kérdései. III: MODUL: Különleges bánásmódot igénylő tanuló Tanulási stílus kérdőív: 139: A pedagóguspálya motivációs kérdőíve: 144: A szociális inadaptáció tünetei és okai: 147: Az iskolai motiváció vizsgálata: 152: A Schmeck-féle tanulási stílus kérdőív: 159: Vizsgaszorongás az általános iskolai tanulóknál: 166: A tanulási orientáció vizsgálata: 170: A magyar IKE.

Napravszky Noémi - Tánczos Judit - Mónos Katalin

 1. 3. tanulási stílus kérdőív 4. munka, - érdeklődés kérdőív A elméréseket és kérdőíveket valamennyi 9.évfolyamos osztályban megírattuk. Az öt pedagógus a négy különböző típusú feladatlapból összesen 657 db-ot javított, értelmezett és értékelt. Megvalósítás helyszíne: Jászberény, Hatvani út 2
 2. A személyiségelméletek kapcsolódása a neveléshez. a társak és a szülők hatása) A nevelési stratégiák és módszerek. Szervezeti- és munkaformák, tanítási-tanulási. 3 gyermek akkor is képes legyen betartani az adott szabályt, ha a szülő éppen nincs jelen, ha társai a szabály megszegésére biztatják. Vizsgáljuk meg.
 3. t 200 feladatot javasol

Miként könnyíthetjük meg a gyerekek tanulását Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt a számot karikázd be! 1 = azt jelenti, hogy nem jellemző rád 2 = azt jelenti, hogy inkább nem jellemző rád, mint igen 3 = nem tudod eldönteni. Nem a gyermek hibája, ha nem tud megfelelően tanulni, de az ő személyes tragédiája lehet, ha emiatt a benne rejlő képességeket nem tudja kibontakoztatni és idővel esetleg egy frusztrált, alacsony önértékelésű emberré válik. (Tanulási stílus kérdőív-14.old, Tanulási motiváció kérdőív-19.old) Legutóbbi bejegyzések A most megjelenõ kötetekben is ez a sokszínûség tükrözõdik. A 36. kötet két kérdõíves módszert tartalmaz, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel alátámasztva a mondanivalót, a tanulási stílus és a tanulás kognitív és affektív tényezõi és az alulteljesítés témában Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2 .sz. ELTE. Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és azt a számot karikázd b