Home

Digitális kompetencia nat

Digitális kompetenciák az új NAT tervezetben. September 25, 2019 December 13, 2019 ~ fdani98. A Nemzeti Alaptanterv mint a közoktatásban tanuló diákok jövőbeni boldogulását legalapjaiban meghatározó dokumentum időnként újragondolásra, korszerűsítésre szorul, hogy a gyorsuló világgal lépést tudjon tartani a magyar. A NAT-ban megfogalmazott kompetenciák közül a 21. században kiemelkedő helyet foglal el a digitális kompetencia, és annak fejlesztése. Meghatározása szerint tartalmazza az információs társadalom technológiáinak összességét és az általuk közvetített tartalmak megfelelő, kritikus és etikus használatát az élet megannyi területén

Digitális kompetenciák az új NAT tervezetben - Digitális

  1. Digitális kompetenciák a NAT-ban és a XXI. század elvárásai 3 Operációs rendszer [3] Operációs rendszer telepítése tiszta gépre. Meghajtó programok telepítése, hálózati kapcsolatok beállítása, Felhasználói fiókok beállítása. Vírusvédelem, karbantartás. Fájl és könyvtár műveletek [4] File és könyvtár fogalma
  2. Digitális kompetenciák az új Nat tervezetben October 3, 2018 October 3, 2018 noriblogja Azért választottam ezt a feladatot, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon aktuális kérdést érint és leendő tanárként tisztában kell lennünk azzal, hogy feltehetőleg milyen alapelveket kell majd követnünk, ha elkezdünk dolgozni
  3. Digitális kompetenciák a NAT-ban, hambizók egy listán. 2020-02-20 - csütörtök 09:00. Filed Under: Podcast. Cimkék: digitális kompetencia gasztro rovat hamburger hamburgerező ivsz nemzeti alaptanterv nopq tőzsdenyitás. Az IVSZ is megszólalt az új Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban. Örülnek, hogy az informatikai oktatás.
  4. A NAT kompetencia-területei. A NAT által meghatározott, fejlesztendő kompetenciák - Hatékony, önálló tanulás - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen-nyelvi kommunikáció - Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség - Természettudományos kompetencia - Digitális kompetencia - Szociális és állampolgári kompetencia
  5. den eszembe jutott, megpróbálom ezeket a gondolatokat néhány pontban megosztani veletek. Vannak dolgok, amik így leírva határozottan tetszenek, vannak, amik nem. Azért hogy egy kicsit átfogóbb képet.

Digitális kompetencia a NAT-ban - Modern eszközök a

3 Digitális kompetenciák 12 4 A gondolkodás kompetenciái 13 A módosított 2012-es Nat (Nat 2020) az Európai Unió által meghatározott kulcs - kompetenciákból indul ki és határozza meg a tanulási területeken átível A digitális kompetenciák A tanuló középiskolai tanulmányai első éveiben mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a formális és informális tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKKR) bevezetése Tanulói és pedagógusi digitális kompetencia elvárások bevezetése Bemeneti tartalmi szabályozásban a digitálsikövetelmények megjelenítése: NAT Pedagógus képzési és továbbképzési követelmények kiegészítés

Digitális kompetenciák az új Nat tervezetben. Azért választottam ezt a feladatot, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon aktuális kérdést érint és leendő tanárként tisztában kell lennünk azzal, hogy feltehetőleg milyen alapelveket kell majd követnünk, ha elkezdünk dolgozni. Úgy gondolom, hogy akkor lehet tényleges. 3. matematikai kompetencia 4. természettudományos kompetencia 5. digitális kompetencia 6. hatékony és önálló tanulás 7.szociális és állampolgári kompetencia 8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. esztétikai - művészeti tudatosság és kifejező képesség H - kulcskompetenciá A NAT 2012 szerinti meghatározás tágabb értelemben fogalmazza meg a digitális kompetenciát, megerősítve az információkezelés társadalmi környezetét és hatásait. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a. • A digitális kompetenciák és a pályaorientáció közötti kapcsolat számos ellentmondással bír. Egyik economy, employment policy, labor market and education both on a national level and based on county patterns. Our starting point was that lifelong guidance is the combination of activities that enables people, irrespective of. A Digitális kompetenciát a Kormány 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelete a Nemzeti alaptantervről (NAT) is definiálja. Érdemes átrágni magunkat a teljes szövegen, mert olyan izgalmas, a gyakorló szülőket érintő kérdéseket érint, mint a kritikus gondolkodás; az internetbiztonság; a digitális eszközök használata, stb

5. Digitális kompetencia 6. Hatékony, önálló tanulás 7. Szociális, állampolgári kompetenciák 8. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 9. Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség (Kulturális kompetencia) A Nemzeti alaptanterv (NAT) (1) megfogalmazása szerint a digitális kompetencia a digitÁlis mÓdszertani kÖzpont Összesen: 10,56 mrd ft orszÁgos kompetencia mÉrÉs tovÁbbfejlesztÉse tartalmi szabÁlyzÓk nat, kerettantervek eke efop-3.1.5 lemorzsolÓdÁs csÖkkentÉs - oh 12,9 mrd ft efop-3.1.2 kap eke-oh-9 egyetem 9,86 mrd ft efop-3.1.1 kisgyermekkori nevelÉs tÁmogatÁsa oh-csb nkft-3 mrd ft efop-3.2.4 digitÁlis. A digitális készségeket a Kommunikációs kompetenciák és a Digitális kompetenciák címeknél fejti ki a tervezet. A hagyományos vizuális és auditív kommunikáció mellett a komplexitásában összetettebb digitális csatornák készségszintű használatát írja elő a NAT, mely a hagyományos készségeket - mint a meggyőző.

A digitális kompetencia A NAT részletesen leírja, hogy az egyes kompetenciákon milyen ismeretek, képességek és attitűdök egységét értjük. Érdemes itt felidézni, mi a digitális kompetencia NAT szerinti tar-talma. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Informatio 15:05-15:25 Digitális kompetencia megjelenése a NAT-ban és a kerettantervben, mérőpontok kialakítása. Dr. Bajzáth Angéla — Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), digitális pedagógiai szakért A digitális kompetencia Abonyi-Tóth Andor A kulcskompetenciák nyolc területe 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák 4. Digitális kompetencia 5. A tanulás tanulása 6. Személyközi és állampolgári kompetenciák 7. Vállalkozói kompetencia 8. - kulturális kompetencia - NAT 2020 alapján készült kerettantervi ajánlások Javasolt szakirodalom: - Magyar Közlöny 2020. évi 17. szám - a digitális eszközök használatának előnyei - a digitalizáció túlhasználatának veszélyei, személyiségtorzító hatás A NAT legújabb változata alapvető-en a NAT 2007-re épül. Az informatika változatlanul önálló műveltségterület, az EU által javasolt kulcskompetenciák között továbbra is megtalálható és a bevezető részben gondosan megfogal-mazott a digitális kompetencia, amely-nek fejlesztése nem korlátozódhat csu

DOKK2020 - Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás. 2020.10.12. 2020. október 14-16. között rendezi a Digitális Jólét Program (DJP) a harmadik Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítást (DOKK), amelyet a résztvevők idén rendhagyó módon online formátumban követhetnek a vírushelyzetre való tekintettel Az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért üdvözli, hogy a NAT a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyez a digitális tanulási környezet és a digitális kompetenciák fejlesztésére. Annak érdekében, hogy a digitális pedagógiai módszerek, tartalmak és megoldások a mindennapok gyakorlatában is széles körben elterjedjenek, az IVSZ sürgeti a kormány által már 2016-ban. Digitális kompetencia, csúcshódítók, optimizmus 2018-04-20 - péntek 08:00 Annak ellenére, hogy a hazai KKV-szektor számára a digitális technológiák integrációja jelenthetné a hatékonyság és a versenyképesség kulcsát, sok vállalkozás esetében pont a megfelelő digitális kompetencia hiánya nehezíti az átállást Digitális kompetenciák a NAT-ban és a XXI. század elvárásai. Authors. Viktor Sándor Árgilán; András Kelemen; Publication date January 1, 2016. Publisher Webdidaktika Alapítvány. Könyv része; NonPeerReviewed; Similar works. Full text. SZTE Publicatio Repozitórium - SZTE - Repository of Publications Provided a free PDF (195.62 KB Digitális kompetenciák fejlesztése. December 23, 2017 / tmzikt17. Ahhoz, hogy a digitális kompetenciák oktatásbeli vonatkozásáról tudjunk beszélni, először is tisztáznunk kell, mit is takar a kifejezés. A Nemzeti Alaptantervben (NAT) a digitális kompetencia a következőképpen van definiálva

A digitális kompetencia, mint kulcskompetencia A Nat 2007 az IST (Information Society Technology) magabiztos használatát tűzi ki célul, míg az öt évvel későbbi változat pedig ugyanezen technológiákra az IKT- (Information and Communication Technology) eszközök és tartalmak magabiztos használatát említi.. Digitális kompetencia Milyen tevékenységek révén tudnád fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáját saját szaktárgyadon belül? A 2003-mas és 2012-es Nat idetartozó részeit elolvasva hirtelen két ötlet is eszembe jutott, amelyekkel fejleszthetni lehet a diákok digitális kompetenciáját földrajz órán Digitális kompetencia. A heti feladatunk elgondolkodni azon, hogy milyen tevékenységen keresztül tudnám fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáját saját szaktárgyamon belül. Itt elolvashatjátok, mit is erről a NAT. Az online fogalomtérképes bejegyzésben láthattok egy fogalomtérképet a digitális kompetenciáról NAT által a tanulóktól elvárt digitáliskompetencia-szintet. A felmérés összegző adatait az egyes kompeten-ciaterületek jártassági szintjeinek arányaival az 1. ábra tartalmazza. 1. ábra Pedagógus digitális kompetencia

Digitális kompetenciák az új Nat tervezetben - Nóri

  1. digitális kompetencia; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség; a hatékony, önálló tanulás; Nat vagy NAT. A Nemzeti alaptantervre leggyakrabban NAT-ként hivatkoznak, azonban olykor Nat formában is látható
  2. A digitális kompetencia mérésének alapját azok a preskriptív jellegű követelmények, jól körülírt kompetenciák és készségek adják, amelyekről nemcsak szakirodalmi össze-foglalókban olvashatunk, hanem a munkaerő-piaci elvárásokat tükröző dokumentumok-ban is
  3. a kompetencia: képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására. a program a kulcskompetenciákat három kategóriába sorolta: az autonóm cselekvéssel, az eszközök interaktív használa-tával és a szociálisan heterogén környezetben való műkö-déssel kapcsolatos kompetenciák 9

A Nat a köznevelési rendszer legfőbb érintettjeire - tanuló, pedagógus és szülő/gondviselő - tekintettel fogalmazza meg nevelési céljait. Értékrendjében, nevelési, oktatási és fejlesztési céljaiban összetartozó közösségként épít az iskolára és a családra. Az új Nat kompetencia-alapú tanterv A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a •Nat. Pedagógusok digitális kompetencia kerete DigCompEdu (2017.12.) 6 kompetencia-terület, 22 indikátor, 6 előmeneteli szint

Az IVSZ szakmai szervezet is véleményt nyilvánított az új Nemzeti Alaptantervről (NAT). A szövetségnek tetszik, hogy a digitális kompetenciák fejlesztésének szándéka megjelenik az új NAT-ban, ugyanakkor egy sor konkrét javaslatot fogalmaztak meg a kormányzatnak a tantervvel és a digitális kompetenciák fejlesztésével kapcslatban NAT 2020 - Digitális kultúra tantárgy A digitális kultúra tantárgy olyan kompetenciák megszerzését teszi lehetővé, amelyek a mindennapi életben nélkülözhetetlenek, és elősegítik az információs társadalom változásaihoz történő folyamatos alkalmazkodást Mit értünk digitális kompetencián? A NAT megfogalmazása szerint: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban IST)magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken A 2012-es Nat már részletesen írt a digitális kompetencia kiemelt jelentőségéről. Elvárásként határozta meg, hogy a tanulók magabiztosan, kritikusan és mindennapi életben (szabadidő, kommunikáció, tanulás, munka, művészetek, kutatás természetes részeként) használják az infokommunikációs technológiákat

NAT - célok A digitális kultúra tantárgy tanulásának legalapvetőbb célja, hogy a tanuló: 1. megszerezze a digitális írástudás, a problémamegoldás és az információs technológia- mint a tantárgy három fő témakörének - ismereteit; 2. felkészüljön a digitális kompetenciák széles körű alkalmazására úgy, hogy arra. Az eredmények alapján a kitöltők többsége A2 (felfedező, 19,7%) és B1 (integráló, 27,9%) szint között helyezkedik el a digitális kompetenciáik fejlettségét tekintve. Legjobb eredményt a digitális források keresésének területén érték el (57%), míg a digitális értékelés területen alacsonyabb szinten járnak (42%) Digitális kompetencia fejlesztése A mai társadalomban rendkívül fontos szerepet játszik a média. Én még emlékszem arra az időre, mikor édesapám megvette az első mobiltelefonját vagy kb. 10 éves lehettem, mikor megjelent az e-mail és nekem is e-mail címem lett A NAT által definiált digitális kompetencia ismeretekről (jogi/etikai szabályok, internet és elektronikus kommunikáció, információtárolás és -kezelés), képességekről (információk létrehozása, bemutatása, értelmezése, internethasználat, információkeresés, -gyűjtés és -feldolgozás) és attitűdökről (kritikus.

Az egész blog gyakorlatilag azért jött létre, hogy az IKT fontosságát, iskolai keretek közé való beépítését és a digitális kompetenciák fontosságát hangsúlyozza. Ez olyannyira szükséges, hogy a Nemzeti Alaptanterv (NAT) is kitér a fejlesztendő kompetenciáknál a digitális kompetenciákra. Matematika és kémia tanítására hivatott tanárként nyilván az az. rövid leírás. A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott.

A NAT (110/2012 Korm. rend.) szerint a médiatudatosságra nevelés célja, hogy a tanulók a A digitális kompetencia fejlesztése, illetve a meglévő digitális kompetencia használata, kiegészülve a médiatudatosságra neveléssel, szervesen épüljön be az össze A Nemzeti Alaptanterv (NAT) is figyelembe vette a nemzetközi munkaerő piaci elvárásokat, és a fejlesztendő kompetenciák között digitális kompetencia címszó alatt az alábbiakat szerepelteti: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalo Dr. Bajzáth Angéla digitális pedagógiai szakértő előadásából a résztvevők megtudhatták, hogy a digitális kompetencia hogyan épül be a NAT-ba, Sió László stratégiai elemző pedig a tanulói digitális kompetencia mérés-értékelési rendszeréről beszélt A NAT-ban a Művészetek műveltségterület részeként megjelenő Vizuális kultúra művelt-ségterület által fejlesztett kompetenciák azonosak minden fejlesztési szakaszban, de eltérő Digitális kompetencia, 6. A hatékony, önálló tanulás, 7. Szociális és állampolgári kompetencia, 8. Kezdeményezőképesség és.

A NAT kompetenciáinak változása Az új kompetenciák, 2020 A korábbi kompetenciák, 2012 A tanulás kompetenciái A hatékony önálló tanulás kompetenciája Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Digitális kompetenciák Digitális kompetenciá összehasonlítást végez a 2007. és a 2012. évi Nat-változatok között az alapján, hogy hogyan, milyen mértékben és mekkora jelentőséggel jelenik meg a digitális kompetenciafejlesztés a hazai közoktatás keretét adó Nemzeti alaptanterv természettudományos - Földünk A kompetencia alapú oktatás bevezetése az intézményben _____ 41 9. Martin János Szakképző Iskola Miskolc _____ 43 9.1. A kulcskompetenciák fejlesztése _____ 43 Az iskola pedagógiai programja és a NAT kiemelt fejlesztési feladatai _____ 64 12. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Miskolc. digitális kompetencia fejlesztése. digitális eszközök innovatív használata. illeszkedés a Nat-hoz és a kerettantervekhez. eredetiség, újszerű ötletek. szakmai tartalom. formai megjelenés. A különdíjakra a Digitális Témahét idején megjelenő pályázati űrlapon lehet majd jelentkezni

Digitális kompetenciák a NAT-ban, hambizók egy listán

A digitális kultúra tantárgy bevezetése jelentős koncepcionális fejlődés a leszűkítő tartalmú informatikával (sic) szemben, hiszen már megnevezésében is utal a digitális kompetencia összetettségére és az eszközhasználaton messze túlmutató dimenzióira. Egyetértünk, hogy a digitalizáció a szimbólumokon. 3. Matematikai kompetencia és alapvetô kompetenciák a természet- és mûszaki tu-dományok terén 4. Digitális kompetencia 5. A tanulás elsajátítása 6. Szociális és állampolgári kompetenciák 7. Kezdeményezôkészség és vállalkozói kompetencia, valamint 8. Kulturális tudatosság és kifejezôkész ség

A NAT kompetencia-területei - Keszthely TÁMO

A digitális kompetencia több tantárgyon belüli fejlesztésének része lehet az adott tananyag. Az ellenőrzés-értékelés tervei A fejlesztett alkalmazás rugalmas használhatósága lehetővé tesz többféle (diagnosztikus, szummatív és formatív) értékelést is H. Á.: Igen, de ezt annyira mégsem építi be a tartalmi szabályozásba, hogy azzal garantálja is, hogy senki nem hagyja el az intézményrendszert a megfelelő szintű digitális írástudás nélkül.Jelenleg 8-10 százalék szabad mozgástere van a pedagógusoknak, az új NAT-ban 40 százalékos lesz. A cél az, hogy bizonyos feladatokat, komplex problémákat a diákok meg tudjanak. (Nat 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet) A Nat célkitűzéseit szem előtt tartva a digitális teszt- és feladatgyűjtemény a kevert típusú tanítás-tanulás támogatásával a tanulók tanuláshoz szükséges alapvető kognitív készség- és képességfejlesztését és a digitális kompetencia fejlesztését támogatja A digitális kompetencia az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) és az általuk hozzáférhetővé tett tartalmaknak a magabiztos, kritikus és etikus használatát jelenti mind a munka világában, mind a kommunikáció terén, mind a szabadidő során E-szol. funkciói. Etika, digitális kompetencia 15. R Félévi összefoglalás Informatikai eszközök és prezentáció. Rendszerező készség EF Félévi felmérő Alkalmazói feladat elkészítése. Problémamegoldás, önálló munka 17. A Informatikatörténet Az elektronikus számítógép Történelem, digitális kompetencia 18

Digitális kompetenci

A kompetencia fejlôdését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. (NAT, 2007). A digitális. NEMZETI DIGITALIZÁCIÓS STRATÉGIA 2021-2030 1 NEMZETI DIGITALIZÁCIÓS STRATÉGIA 2021-2030 Budapest, 2020. június Partnerségi konzultációra bocsátott, nem végleges változa NAT 2020 - Az információs műveltség tartalmai strukturálva. Összeállította: Dömsödy Andrea, OPKM, 2020.07.27. A táblázat a könyvtárhasználati tananyagegységek és iskolai szakaszok mentén rendszerezi a tantárgy központi tanterveiben megjelenő követelményeket A NAT 2020 fejlesztési területei. A digitális kompetencia megjelenése más tudásterületeken, illetve az általános kompetenciák között. A tervezés dokumentumai: NAT-tól az emlékeztetőig. 5. Az informatika -digitális kultúra oktatás didaktikai és módszertani kérdései,téveszméi. Digitális tananyagok a tanításban A digitális kompetencia ily mértékű jelenléte a mindennapi életben a közoktatásra is hatást gyakorolt, mely hatást nyomon követhetjük a 2012-es és 2020-as Nemzeti Alaptantervek (NAT) közötti különbségekben

Összességében elmondható, hogy a digitális kompetencia fontossága az évek során nőtt, és ezen növekedés még korántsem állt meg, várhatóan folytatódni fog, így minden tanárnak, illetve tanárjelöltnek érdemes foglalkoznia a témával. Felhasznált irodalom: NAT 2012. NAT 2020 # digitalis-kompetencia, # nat-2012, # nat-202 A rendkívül fontos digitális kompetenciák megcsúfolásának tartjuk, hogy a tantárgy megnövekedett óraszámához írt bővített tananyagát súlytalan pontokkal, a XXI. század gyermekeit nem ismerve töltötték ki, mint például digitális applikációk mobiltelefonra való letöltése - a gimnáziumi évfolyamokon. 5 NAT digitális kompetenciák A 2012-től használatos Nemzeti Alaptanterv a digitális kompetenciákat is érinti, megadja a szükséges képességeket, készségeket, ismereteket és attitűdöket

A digitális kompetencia a NAT szerint az információs társadalom technológiáinak (IST) használatát jelenti. Ez többek között az IKT eszközök alkalmazását takarja, ami magában foglalja az adatbázisok, táblázatok kezelését, a szövegszerkesztést, valamint az elektronikus módon történő kommunikációt A digitális kompetencia keretrendszerei - DIGKOMP és IKER; DMP - Digitális Munkaerő Program, hol tart a megvalósítás? NAT - Informatika és digitális kompetenciák az új NAT-ban; EGYEBEK. CW 2017. - Code Week 2017. eredmények bemutatása; Alba Innovár - Bemutatkozik a digitális élményközpont; WorldSkills 2017. - Beszámoló a. Digitális kompetenciák a NAT-ban és a XXI. század elvárásai - CORE Reader Horváth Ádám az esemény záró előadásában elmondta, hogy a digitális kompetenciák megszerzése napjainkban alapkövetelménnyé válik. Az új Nemzeti alaptantervnek tartalmában ezt kell majd közvetítenie. Jelenleg a NAT szakmai koncepciójának kidolgozása zajlik, amely várhatóan jövő tavaszra készül el Digitális kompetenciák. A fenti képet azért választottam, mert egy szófelhőt mintáz, ami kulcsfontosságú fogalmakat tömörít magába, melyek a legjobban körül írják a NAT-ban megjelenő digitális kompetenciákat és azok hasznosságát. Ezen kívül pedig a szófelhő is egy olyan IKT-s lehetőség, amely felhasználható egy.

IMG_20210130_132119-01

Oktatási Hivata

A digitális kompetencia fejlesztése a tanórákon. Miután a NAT-ban megjelentek a kulcskompetenciák, ami magába foglalja a digitális kompetenciát is, szerencsére egyre nagyobb hangsúlyt kapott az iskolákban, de tapasztalataim szerint nem eleget. Manapság már minden egyetemi szakon és munkahelyen elvárás az információs. Digitális kompetencia. 6. A hatékony, önálló tanulás. 7. Szociális és állampolgári kompetencia. 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A Nat-ban képviselt értékek, a fejlesztési feladatok és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók - adottságaikkal. A NAT a digitális kompetenciáról: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak ( információs és kommunikációs technológia ) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A NAT kompetencia-területei. Új tanulásszervezési eljárások. Projektbe bevont intézmények. Digitális tartalmak, taneszközök. Implementációs tevékenységek. 3 hetet meghaladó projektek

2018 - Képes Józsefné, Medve Katalin - Digitális

A Nat ugyan folyamatosan azt feltételezi, hogy a digitális kompetencia fejlesztése áthatja az egész oktatási rendszert és az összes műveltségterületet, de ennek megvalósulásáról nem állnak rendelkezésre kutatási adatok. A magyar diákok digitális írástudása pedig - mint azt a nagy nemzetközi mérések is újra és újra. Ha szemügyre vesszük a NAT digitális kompetenciákra vonatkozó passzusát, megállapíthatjuk, hogy a digitális kompetencia fogalma az úgynevezett kulcskompetenciákhoz tartozik, azt sugallva, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése az egyéb kulcskompetenciák mellett kiemelt figyelmet követel magának

Prezentáció mint digitális kompetencia. A NAT II. részében tárgyalt KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, MŰVELTSÉGKÖZVETÍTÉS, TUDÁSÉPÍTÉS fejezet 1. pontjában tárgyalt kulcskompetenciák között a digitális kompetencián belül a Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök felsorolásánál a főbb számítógépes. A digitális szegénység felszámolása és digitális kompetenciák terén a NAT megújítása most nem csak alkalom, hanem kötelesség is. Ott vannak a digitális oktatáshoz nem hozzáférő, tanulási folyamatból kieső gyerekek, akik szeptemberre végképp eleshetnek az esélytől, hogy a NAT-ban foglalt elképesztően nagy. A Nat 2012 dokumentum digitális kompetenciára mint kulcskompetenciára vonatkozó leírása. Forrás: Nat 2012 Nat 2012 A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett A Történelemtanárok Egyletének állásfoglalása például az új NAT ismeret- és elbeszélés-központú szemléletét súlyos visszalépésnek tartja az elmúlt két évtizedben jellemző forrásközpontú, kompetencia-alapú, tevékenységet központba helyező, digitális eszközöket preferáló módszertanával szemben. A NAT-ban.

A digitális kompetencia fogalma, elemei, megjelenése a NAT-ban. Az IKT fogalomváltozatainak természetének, szerepének és lehetőségei. Az információ magabiztos, tudatos, kritikus megkeresését, összegyűjtésének és feldolgozásának, alkalmazásának, és a komplex információ előállításának készségei és eszközei A NAT 2020 fejlesztési területei. A digitális kompetencia megjelenése más tudásterületeken, illetve az általános kompetenciák között. A tervezés dokumentumai: NAT-tól az emlékeztetőig. 5. Az informatika -digitális kultúra oktatás didaktikai és módszertani kérdései,téveszméi. Digitális tananyagok a tanításban

digitális kompetenciák - Nóri digitális portfóliój

A Nemzeti Alaptantervben (NAT) a digitális kompetencia a következőképpen van definiálva: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus. Informatikai kompetencia •Számítógépes kultúra, informatikai jártasság •Kulcskompetencia a XXI. században •IKT kompetencia •Digitális írástudás, digitális felkészültség, digitális készségek, stb

Nat vizuális kultúra, vizuális kultúra

Nat - Kompetencia Értelmezé

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz DigKomp. 2019. június 11-én a magyar Kormány elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium által benyújtott, a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről című kormányhatározatot, melyet a Digitális Jólét Program keretében a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) készített elő F. Melyek az informatikai kompetenciák? A Nemzeti Alaptantervben - EU-ajánlásokat figyelembe véve [EP] - a kulcskompetenciák között megjelenik a Digitális kompetencia [NAT]. Feltehető kérdés: mi köze az itt leírt Digitális kompetenciának az informatikai kompetenciákhoz

Mozaik Kiadó - Írás, helyesírás gyakorló feladatok 2

NAT - 2020 - BIOLÓGIA A középiskolában a tanulók az általános iskolában megszerzett ismeretekre alapozva kezdik meg ill. folytatják a biológia tanulását. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokbó A neveléstudomány elkezdte elemezni a digitális pedagógia és az oktatás viszonyát (lásd például TPACK-modell, Mishra és Koehler, 2006); kifejezetten oktatókra vonatkozó digitális kompetencia rendszerek jöttek létre (pl.: National Educational Technology Standards for Teachers, ISTE, 2000; 2011; 2017; DigCompEdu, Redecker és. A DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek Digitális kultúra A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is A kedvelt téma sajátos, önálló feldolgozása során alkalom nyílik a digitális kompetenciák fejlesztésére is. A NAT megfogalmazza a kulcskompetenciákat és azokat a készségeket, tevékenységeket is, melyeken a digitális kompetencia alapul. Ilyen többek között a

Ködös Mátra – Buhály Attila weboldala